Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Thị trấn Quất Lâm     

Gộp thêm 2 xã xung quanh để hình thành Thị xã Quất Lâm

Hội nghị báo cáo tiến độ lập, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Thị trấn Quất Lâm     

     Dự hội nghị có đồng chí Doãn Quang Hùng – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng  các đồng chí lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Kinh tế – Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Văn hoá – Thông tin, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính: Xã Giao Phong, Giao Thịnh, Thị trấn Quất Lâm; đại diện Viện Quy hoạch xây dựng; Viện nghiên cứu Quy hoạch và Thiết kế Đô thị nông thôn.

anh tin bai

Đồng chí Doãn Quang Hùng – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

– Tại hội nghị các đại biểu đã nghe Viện Quy hoạch xây dựng, Viện nghiên cứu Quy hoạch và Thiết kế Đô thị nông thôn trình bày báo cáo lần thứ nhất việc Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Quất Lâm huyện Giao Thủy đến năm 2030.

– Sau khi nghe đơn vị tư vấn, các đại biểu đã đóng góp các ý kiến về quy hoạch cơ sở hạ tầng như: Đường giao thông; trường học; các công trình phục vụ an sinh xã hội…

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Xuân Đôi – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Quất Lâm đóng góp ý kiến tại hội nghị

– Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Doãn Quang Hùng – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Quy hoạch là nhiệm vụ then chốt, là nguồn gốc cho đầu tư phát triển.

– Vì vậy, Phòng Kinh tế – Hạ tầng, các phòng ban có liên quan cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và cấp ủy Đảng, chính quyền xã Giao Thịnh, Giao Phong và thị trấn Quất Lâm thực hiện thật tốt nhiệm vụ này; đảm bảo quy hoạch đô thị Quất Lâm phải phù hợp với mục tiêu của chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện, của tỉnh; Dự báo khoa học, đáp ứng được yêu cầu thực tế và phù hợp với xu thế phát triển; tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch đô thị và quy chuẩn khác có liên quan. Bảo đảm tính đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị và phát triển hài hoà giữa các khu vực. Các phòng, ban và đơn vị tư vấn xây dựng, lên kế hoạch thật chi tiết những công việc cần tập trung; đơn vị tư vấn phấn đấu đến 15/7/2023 hoàn thành báo cáo dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Quất Lâm huyện Giao Thủy đến năm 2030 để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *