Giao Thủy phát triển các cụm công nghiệp theo quy hoạch

Giao Thủy đẩy mạnh phát triển Cụm khu công nghiệp

Giao Thủy phát triển các cụm công nghiệp theo quy hoạch

Giao Thủy đẩy mạnh phát triển Cụm khu công nghiệp
Giao Thủy đẩy mạnh phát triển Cụm khu công nghiệp
Trước nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp địa phương cũng như doanh nghiệp trong và ngoài nước ngày một gia tăng, huyện Giao Thủy đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức rà soát, xây dựng quy hoạch phát triển các CCN và hướng dẫn các xã, thị trấn tập trung quy hoạch gọn vùng đất công, đất dành cho phát triển sản xuất CN-TTCN.
Ngày 4-4-2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 630/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; trong đó huyện Giao Thủy có 5 CCN với tổng diện tích 115ha. Trong đó giai đoạn từ nay đến năm 2020, huyện sẽ triển khai xây dựng các CCN Thịnh Lâm (diện tích 22ha) và Hồng Thuận (diện tích 20ha); các CCN còn lại (cùng có diện tích 20ha/CCN) là: Giao Tiến, Hoành Sơn, Long Hải sẽ được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Đến năm 2025, mở rộng CCN Hồng Thuận thêm 13ha để nâng tổng diện tích lên 33ha. Theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, CCN Thịnh Lâm sẽ tập trung phát triển các ngành công nghiệp chế biến thủy sản, chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng. Các CCN Giao Tiến, Hoành Sơn, Hồng Thuận tập trung phát triển sản xuất vật liệu xây dựng, may công nghiệp, da giày, chế biến gỗ. CCN Long Hải sẽ phát triển các ngành công nghiệp chế biến thủy hải sản và may công nghiệp. 
Cụm khu công nghiệp tại Nam Định
Cụm khu công nghiệp tại Nam Định

Xem thêm: Đất nền Quất Lâm
Quy hoạch phát triển các CCN được UBND tỉnh phê duyệt đã tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi để huyện Giao Thủy chủ động kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng CCN. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế của từng xã, thị trấn và chủ trương phát triển sản xuất CN-TTCN của tỉnh để định hướng thu hút nhà đầu tư thứ cấp phát triển sản xuất CN-TTCN với các ngành nghề cụ thể, phù hợp với các quy hoạch (sử dụng đất, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới) của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt. Việc chủ động bố trí quỹ đất, tạo điều kiện thuận lợi tối đa khi hoàn tất thủ tục đã giúp huyện sớm thu hút được các doanh nghiệp có nhu cầu, tiềm lực đầu tư xây dựng hạ tầng CCN. Ngày 13-2-2018 UBND tỉnh quyết định thành lập CCN Thịnh Lâm (Thị trấn Quất Lâm) với tổng diện tích 22ha, do Cty TNHH Quốc tế Kam Fung Việt Nam làm chủ đầu tư. Ngành nghề của CCN Thịnh Lâm là sản xuất đồ chơi trẻ em và công cụ phục vụ ngành Giáo dục; sản xuất các sản phẩm da giày, dệt may; sản xuất các sản phẩm điện, điện tử, gia công cơ khí. CCN Thịnh Lâm có tổng vốn đầu tư trên 206,4 tỷ đồng. Cùng với công tác giải phóng mặt bằng, Cty TNHH Quốc tế Kam Fung Việt Nam đã tiến hành các thủ tục triển khai xây dựng hạ tầng CCN nhằm bảo đảm tiến độ đến tháng 10-2020 hoàn thành xây dựng cơ bản và tháng 11-2020 chính thức đi vào hoạt động. Trong năm 2018, nhà đầu tư xây dựng hạ tầng CCN Thịnh Lâm triển khai thực hiện các thủ tục, hồ sơ để trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em Kam Fung 2 Việt Nam” trên tổng diện tích 9,5ha tại CCN Thịnh Lâm. Dự án có tổng mức đầu tư 15,5 triệu USD, công suất dự kiến đạt 50 triệu sản phẩm/năm, tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động. Ngoài ra, trong năm 2018 huyện đã tập trung kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CCN Hồng Thuận (xã Hồng Thuận). Hiện tại, trên địa bàn xã Hồng Thuận ngoài dự án sản xuất vật liệu xây dựng theo công nghệ lò tuy-nen của Cty CP Công nghiệp Thương mại Giao Thủy còn có dự án đầu tư nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em của Cty TNHH Quốc tế Kam Fung Việt Nam trên diện tích 7,2ha, tổng vốn đầu tư 10 triệu USD, dự kiến khi đi vào hoạt động thu hút khoảng 3.000 lao động. 

Gộp thêm 2 xã xung quanh để hình thành Thị xã Quất Lâm

Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các CCN mới và phát triển các ngành nghề CN-TTCN theo quy hoạch đã được phê duyệt, huyện Giao Thủy chủ động công bố rộng rãi, chi tiết thông tin, lộ trình xây dựng các CCN trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước; chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với UBND các xã, thị trấn tích cực tạo điều kiện khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục để sớm được phê duyệt. Triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thứ cấp đẩy mạnh đầu tư mở rộng quy mô trong các CCN.

Xem thêm: Đất nền Quất Lâm

4 thoughts on “Giao Thủy phát triển các cụm công nghiệp theo quy hoạch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *